Oturum Aç

 Birimler

Nöro-onkolojik Cerrahi Programı

Beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisinde Nöronavigasyon ve intraoperativ ultrason gibi ileri teknik ve teknolojiler kullanmaktadır. Ayrıca Kritik beyin bölgesindeki tümörlerin cerrahi olarak çıkartılmasında uyanık cerrahi yöntemini uygulamaktayız. Nöropatoloji, Nöroradyoloji, Onkoloji, Pediyatrik Onkoloji birimleri ile birlikte beyin tümörü olan hastalara multi-disipliner yaklaşımla en güncel ve etkin tedavler sunulmaktadır. Kliniğimiz bu alanda referans merkezi haline gelmiştir.  ​

Gamma Knife Radyocerrahisi

Gamma Knife 201 farklı noktadan beyindeki hedeflenen bölgeye radyasyon demetlerini (Co-60 kaynağı) göndermek suretiyle beyin tümörlerini, damarsal hastalıkları ve Trigeminal nevralji gibi fonksiyonel hastalıkları başarıyla tedavi etmektedir. En önemli özelliği beyindeki lezyonu hassas bir şekilde tedavi etmesinin yanında beynin maruz kaldığı radyasyon miktarının diğer yöntemlere gore en az olmasıdır. Ünitemizde ayda yaklaşık 30 hasta tedavi olmakla birlikte ünitemiz Türkiye'nin en iyi merkezlerinden birisi haline gelmiştir.

Nöro-vasküler Cerrahi

Santral sinir sitemi vasküler lezyonlarına hem cerrrahi hem de endovasküler tedaviler uygulanmaktadır. Girişimsel Nöroradyoloji birimi ile ortak çalışarak uygun hastalar cerrahi ile veya endovasküler girişimler ile tedavi edilmektedir.

Fonksiyonel Cerrahi

Davranış Nörolojisi, Psikiyatri birimi ile ortak çalışarak özellikle Parkinson hastalarında, tremor ve diskinezi gibi hareket bozukluklarında Derin Beyin Stimülasyonu cerrahisi ile bu hasta grubu tedavi edilmektedir. Spastisitesi olan hastalarda da Baklofen pompa implantasyonu ve DREZ rizotomi ameliyatları yapılmaktadır.

Hipofiz ve Kafa tabanı Cerrahisi

Fonksiyonel ve non-fonksiyonel hipofiz tümörlerinde ve kordoma gibi kafa tabanı tümörlerinde Kulak Burun Boğaz kliniği ile birlikte Endoskopik olarak minimal invaziv cerrahi yapılmaktadır.

Pediyatrik Nöroşirürji

Spina bifida, meningomyelosel, Santral sinir sistemi tümörleri ve hidorsefali gibi çocuk yaş grubunda görülen hastalıkların cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Bu hasta grubu Pediyatri, Pediyatrik Onkoloji, Nöro-radyoloji, Pediyatrik Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Yoğun Bakım gibi birimlerle birlikte multi-disipliner yaklaşımla değerlendirilmekte ve en uygun şekilde tedavi edilmektedir.

Spinal Cerrahi

Disk hernisi, dar kanal gibi dejeneratif omurga hastalıkları ile spinal travma ve skoloyoz cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Ayrıca C1-C2 stabilizasyonu, transoral odontoidektomi ve odontoid vidalama gibi özellikli servikal bölge cerrahileri de yapılabilmektedir.